Greetings and welcome to our website...

headerimg
Posted on

กีฬายูโดเป็นกีฬาที่มีต้นกำเนิดอยู่ใบประเทศญี่ปุ่น กีฬาชนิดนี้ถือว่าเป็นศิลปะการป้องกันตัวระดับโลกเลยก็ว่าได้ ซึ่งวิชาป้องกันตัวนี้ได้นำเข้ามาจากหม่อมเจ้าวิบูลย์ศรีวงค์ สวัสดิกุล ทรงนำวิชาการต่อสู้ชนิดนี้เข้ามาเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนนายร้อยตำรวจในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2459 และหม่อมเจ้าวิบูลย์ศรีวงค์ สวัสดิกุลท่านทรงได้ทำการสอนด้วยตัวของท่านเอง ซึ่งนายตำรวจในรุ่งนั้นได้มีการพัฒนาฝีมือและทักษะเป็นอย่างดี โรงเรียนนายตำรวจจึงได้มีหลักสูตรวิชายูโดอย่างแพร่หลาย และยังกระจายไปตามหน่วยงานราชการต่างๆ

Posted on

กีฬายูโดเป็นกีฬาที่หลายคนนั้นอยากจะฝึกอย่างแน่นอน เนื่องจากกีฬาประเภทนี้เป็นศิลปะการป้องกันตัวที่มีต้นกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผู้ฝึกกีฬาประเภทนี้จะไม่จำกัดเพศและอายุของการฝึก ซึ่งมีผู้ฝึกอายุน้อยมากมายได้หลายเป็นนักกีฬามืออาชีพเข้าไปแข่งในระดับประเทศอีกด้วย ถึงแม้ว่ายูโดจะเป็นกีฬาที่ใช้ความรุนแรงไปบ้าง แต่เสน่ห์ของกีฬาประเภทนี้อยู่การป้องกันตัวของท่าทางต่างหากที่คุณนั้นอาจจะหลงรักยูโดก็ได้

Posted on

ดาบฟอยล์เป็นดาบที่ใช้แทงเพียงอย่างเดียว มีเป้าอยู่บริเวณลำตัวด้านหน้าจากต้นคอไปจดแนวขาหนีบ และด้านหลังจากต้นคอเสื้อไปจดเส้นขวางผ่านกระดูกสะโพกและจกแนวขาหนีบเท่านั้น แต่ถ้ามีอวัยวะอื่นเข้ามาขวางการแทงเป้าหมายที่จะต้องลงดาบนั้นก็ถือว่าได้เช่นกัน อย่างเช่น คู่แข่งของเรานั้นเผลอเอาแขนไปรับดาบตรงส่วนที่หน้าอีก นี้ก็หมายถึงคะแนนของเราเช่นกัน เพราะว่าเราสามารถเข้าทำได้แล้ว