ประวัติความเป็นมาของยูโดในไทย

SBOBET

กีฬายูโดเป็นกีฬาที่มีต้นกำเนิดอยู่ใบประเทศญี่ปุ่น กีฬาชนิดนี้ถือว่าเป็นศิลปะการป้องกันตัวระดับโลกเลยก็ว่าได้ ซึ่งวิชาป้องกันตัวนี้ได้นำเข้ามาจากหม่อมเจ้าวิบูลย์ศรีวงค์ สวัสดิกุล ทรงนำวิชาการต่อสู้ชนิดนี้เข้ามาเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนนายร้อยตำรวจในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2459 และหม่อมเจ้าวิบูลย์ศรีวงค์ สวัสดิกุลท่านทรงได้ทำการสอนด้วยตัวของท่านเอง ซึ่งนายตำรวจในรุ่งนั้นได้มีการพัฒนาฝีมือและทักษะเป็นอย่างดี โรงเรียนนายตำรวจจึงได้มีหลักสูตรวิชายูโดอย่างแพร่หลาย และยังกระจายไปตามหน่วยงานราชการต่างๆ

ต่อมายูโดในไทยที่มีผู้คนเข้ามาสนใจมากมาย แต่เกิดปัญหาการขาดบุคลากรที่สำคัญหรือครูฝึกวิชานี้ หม่อมเจ้าวิบูลย์ศรีวงค์ สวัสดิกุลจึงมอบให้นาย มงคล จีระเศรษฐ เป็นนายกสมาคมยูโดแห่งประเทศไทย และได้เข้ารวมการฝึกขึ้นในรุ่นแรกจำนวน 30-50 คน โดยสมาคมยูโดแห่งประเทศของไทยนั้นก็ยังตั้งอยู่ที่ โรงเรียนช่างกลประทุมวันและกองระเบียบกรมตำรวจอีกหนึ่งที่ ในปี 2499 ยูโดได้แพร่เข้าไปเป็นหลักสูตรในหน่วยงานราชการต่างๆ และทำให้บุคลากรมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และมีทักษะป้องกันตัวได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะตำรวจไทย ที่มีการนำเอาความรู้ใหม่ๆมาประยุคเพื่อเป็นศิลปะป้องกันตัว ซึ่งนายกสมาคมยูโดของประเทศไทยได้เห็นว่าศิลปะการป้องกันตัวนี้เป็นศิลปะที่มีประโยชน์มากกับคนไทย จึงทำการเปิดสอนหลักสูตรต่างๆพร้องเผยแพร่ศิลปะการป้องกันตัวนี้ให้กับนักเรียนนักศึกษาตามสถานบันอีกด้วย

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง: โปรโมชั่น sbobet