การนวดก่อนการลงเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ

สโบ

ปัจจุบันกีฬาได้เข้ามาบทบาทอย่างมากต่อผู้ที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็นเด็กและผู้ใหญ่ เพศหญิงหรือเพศชายก็หันมาเล่นกีฬากัน เพราะเป็นการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างบุคลิกที่ดีให้แก่ตนเอง อีกทั้งยังเป็นการสร้างกล้ามเนื้อร่างกายให้มีความแข็งแรงอีกด้วย

ก่อนการลงเล่น ฝึกซ้อมหรือการแข่งขันกีฬา ผู้เล่นควรได้รับการนวดก่อนเสมอ เพื่อลดอาการเจ็บปวดระหว่างทำการแข่งขันหรือหลังจากทำการแข่งขันเสร็จ ซึ่งการนวดนั้นก็จะเป็นการนวดที่เบา ๆ เช่น  การตบเบา ๆ เฟ้นกล้ามเนื้อเพื่อไล่เลือดลมและเป็นการกระตุ้นเลือดให้มีการหมุนเวียนได้เร็วขึ้น ถ้าหากจะให้มีการอบอุ่นเร็วหรือให้ลื่นสำหรับการนวดก็ควรมีน้ำมันเข้ามาช่วยก็จะทำให้การนวดนั้นง่ายขึ้น ส่วนหน้าขา ส่วนสะโพก ส่วนเอว ส่วนน่อง ส่วนของข้อเท้า ส่วนต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นส่วนที่จะต้องมีการเน้นนวดเบา ๆ และเป็นส่วนที่ควรได้รับการนวดที่ต่อเนื่อง เพราะว่าส่วนต่าง ๆ ที่กล่าวมานั้นเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ หากไม่มีการนวดส่วนต่าง ๆ เหล่านี้ ในขณะที่เล่นตัวผู้เล่นเองอาจเกิดการบาดเจ็บ หรือเกิดอันตรายขึ้นได้ในระหว่างการแข่งขัน

การนวดก่อนการเล่นกีฬาก็เป็นส่วนที่สำคัญมากเพราะมันเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการเล่นของตัวผู้เล่นเองด้วย หากผู้เล่นเกิดการบาดเจ็บจากกล้ามเนื้ออาจส่งผลในระยะยาวแก่ตัวผู้เล่นเอง หรืออาจจะเล่นกีฬาไม่ได้อีกเลยก็เป็นไปได้