การฝึกปฏิบัติการหายใจในการว่ายน้ำท่ากบ

ทางเข้า sbo

คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจเกี่ยวกับการว่ายน้ำเป็นอย่างมาก นอกจากการว่ายน้ำส่งผลให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้ว ยังส่งผลให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตที่ดีด้วย อีกทั้งช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูสภาพร่างกายหลังได้รับอุบัติเหตุให้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้น  และยังเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่สามารถออกกำลังบนบกด้วย

ขั้นเริ่มต้นก่อนจะหายใจในการว่ายน้ำท่ากบนี้ ผู้ฝึกต้องปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

  1. ผู้ฝึกจะต้องฝึกการดึงแขนบนบก โดยผู้ฝึกพับเอวมาทางด้านหน้า จากนั้นให้ฝึกดึงแขนตาม

จังหวะของผู้สอน โดยจะต้องเน้นในเรื่องของการดึงแขนให้เป็นเส้นทางรูปหัวใจ ข้อศอกจะต้องสูงและมุมของมือที่ปาดน้ำกดลง

  1. ผู้ฝึกจะต้องฝึกดึงแขนกบที่บริเวณน้ำลึกในระดับอก โดยการก้มตัวไปข้างหน้าให้ไหล่อยู่ใน

ระดับผิวน้ำ แล้วก้มหน้า จากนั้นก็ฝึกการดึงแขนให้เป็นรูปหัวใจ รวบข้อศอก และพุ่งแขนไปข้างหน้าพร้อมๆกับการหายใจ

  1. ผู้ฝึกจะต้องฝึกดึงแขนกบโดยการหนีบแผ่นลอยตัวไว้ที่ต้นขา จากนั้นผู้ฝึกดึงแขนดังเช่นการฝึก

ในข้อที่ 2 ซึ่งการดึงจะต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง ไม่ให้หยุดชะงัก และฝึกการดึงแขนพร้อมกับการหายใจเข้าและออก

การหายใจถือว่ามีความสำคัญมากสำหรับการว่ายน้ำในทุกๆท่า หากผู้ฝึกหมั่นซ้อมและฝึกฝนจนชำนาญก็จะรู้ว่าควรหายใจเข้าและออกอย่างไรถึงจะถูกต้อง และพยายามให้การหายใจเข้าออกไม่สะดุดหรือหยุดชะงักเพราะจะทำให้เหนื่อย ดังนั้น การหายใจก็เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้การว่ายน้ำในทุกๆท่าไม่เกิดข้อผิดพลาดได้